ششمین قسمت (اپیزود6)

به رادیو مدرسه خوش آمدید 

محتوای این اپیزود :

در این قسمت گفتگوی ویژه با جناب آقای بابائی ریاست دپارتمان ریاضی و علوم درباره روند کلی دپارتمان از ابتدای سال تحصیلی داریم. همچنین به توصیه های ایشان درباره امتحانات پایان سال گوش خواهیم داد. یک قطعه موسیقی از آرمان شبابی خواهیم شنید و از اخبار علمی دپارتمان ریاضی و علوم از زبان بابک اسدی باخبر خواهیم شد.

0:00
0:00

پنجمین قسمت (اپیزود5)

به رادیو مدرسه خوش آمدید 

محتوای این اپیزود :

در این اپیزود گفتگوی ویژه با دکتر آجرلو مدرس تفکر داریم. اخبار دنیای علم را از زبان آتبین باقری و اخبار مدرسه را از ایمان رفوگر خواهیم شنید.

0:00
0:00

چهارمین قسمت (اپیزود4)

به رادیو مدرسه خوش آمدید 

محتوای این اپیزود :

0:00
0:00

سومین قسمت (اپیزود3)

به رادیو مدرسه خوش آمدید 

محتوای این اپیزود :
در اين قسمت گفتگويي با جناب آقاي صدري دبير علوم از دپارتمان رياضي داريم. همچنين با اخبار مدرسه در دو هفته گذشته از زبان جناب رفوگر و اميري آشنا خواهيم شد. همچنين يک اثر هنري و يک پژوهش خواهيم شنيد که توسط دانش آموزان عزيزمان پارسا ذاکري و ساپرا صدري تهيه شده اند.

0:00
0:00

دومین قسمت (اپیزود2)

به رادیو مدرسه خوش آمدید 

محتوای این اپیزود :
در این اپيزود گفتگويي با جناب آقاي اخضري مدير دبيرستان داريم. اخبار مدرسه را که ويژه دپارتمان ورزش است با صداي آقاي اميري خواهيم شنيد. همچنين با آثار هنري دانش آموزان عزيزمان، آرين ملکي و آتبين باقري همراه خواهيم بود.

0:00
0:00

اولین قسمت (اپیزود1)

به رادیو مدرسه خوش آمدید 

محتوای این اپیزود :
معرفی رادیو مدرسه و اهداف آن و همچنین گفتگو با دکتر محسن خلیجی 

0:00
0:00