چرا اسم نشریه‌ی ما ویراژ شد؟

راستش وقتی قرار شد اسم نشریه را انتخاب کنیم خیلی به آن فکر کردیم. پروسه‌ی انتخاب اسم خیلی طول کشید؛ بیش‌تر از یک ماه. درنهایت به ویراژ رسیدیم. ویراژ؛ این کلمه هم‌زمان چند حس را در آدم برمی‌انگیزاند: هیجان، خنده، شتاب، امید و پیش‌رفتن با سرعت به سمت هدف. برای همین فکر کردیم این کلمه می‌تواند نام خوبی برای یک نشریه‌ی نوجوان باشد…

جدیدترین نوشته‌ها

این آدم‌ها چون عاشق ویراژ دادن هستند، نشریه‌ی ویراژ را راه انداختند

احسان خان‌محمدی
مدیر مسئول

یاسمن رضائیان
سردبیر

الیار روشن
مدیر هنری

فاطمه نوینده
گرافیست