دهم تجربی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم
9:10 - 7:50 10:50 - 9:30 12:30 - 11:10 14:30 - 13:15
شنبه زیست زیست ریاضی ریاضی
یک ­شنبه فیزیک فیزیک شیمی شیمی
دوشنبه مشاوره دینی زبان عربی زبان عربی
سه شنبه ریاضی ریاضی ادبیات فارسی ادبیات فارسی
چهارشنبه فیزیک فیزیک زیست زبان انگلیسی
پنج شنبه آزمون هفتگی    12 - 10:30
برای ورود به LMS اینجا را کلیک/لمس کنید