یازدهم ریاضی  جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم
9:10 - 7:50 10:50 - 9:30 12:30 - 11:10 14:30 – 13:15
شنبه فیزیک فیزیک هندسه هندسه
یک شنبه شیمی شیمی مطالعه حسابان(2جلسه)
دوشنبه زبان عربی فیزیک زبان عربی دینی
سه شنبه ادبیات فارسی ادبیات فارسی آمار آمار
چهارشنبه حسابان حسابان زبان انگلیسی مطالعه
پنج شنبه آزمون هفتگی     10:30 - 9
برای ورود به LMS اینجا را کلیک/لمس کنید