رویداد شهروند مافیا

از پنجشنبه هفته بعد با تسهیلگری و اجرای مجید اکبری از دپارتمان علوم انسانی بازی شهروند مافیا روزهای 5 شنبه برگزار خواهد شد . جهت شرکت در این بازی جذاب که در گروه های 16 نفره در ساختار ادبی و به صورت مجازی برگزار خواهد شد به زودی می توانید در سایت ثبت نام کرده و در یک جدول منظم با دوستانتان به رقابت پرداخته و امتیاز جمع کنید. این برنامه با هدف افزایش تعامل دانش آموزان و جلوگیری از آسیب های دوران کرونا طراحی و اجرا می گردد.

اخبار دوره اول

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!