جلسه توزیع کارنامه دبیرستان دوره دوم


جلسه توزیع کارنامه دبیرستان دوره دوم با موضوع برسی روند آموزشی نیمسال اول و تبیین برنامه های نیمسال دوم روز پنج شنبه 9 بهمن مطابق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

پایه دهم: ساعت 9:30 تا 10:30
پایه یازدهم: ساعت 11 تا 12
پایه دوازدهم: ساعت 12:30 تا 13:30

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!