همه‌چیز به میزان تلاش بستگی دارد

روزنگاری‌های یک کوچ آموزشی: تنها در مدرسه!

یکی از مادرها در دفتر من نشسته و منتظر بود امتحان تمام شود. بعد از پایان امتحان، با نگرانی از یکی از دانش‌آموزها پرسید: «امتحان چطور بود؟!» او با بی‌رمقی جواب داد: «سخت بود، چند تا از سؤال‌ها از کتاب نیامده بود». بعد گوشی‌اش را برداشت و رفت.

دانش‌آموز بعدی وارد اتاق شد و مادر از او هم همان سؤال قبلی را کرد. اما این دانش‌آموز با خوشحالی گفت: «عالی بود. همه‌ی سؤال‌ها مثل کتاب بود».

از خودم پرسیدم: «این دوگانگی از کجا می‌آید؟» بعد فکر کردم همه‌چیز به میزان تلاش آدم‌ها بستگی دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!