فرار با گوشی‌های موبایل!

روزنگاری‌های یک کوچ آموزشی: تنها در مدرسه!

قبل از ورود به جلسه‌ی امتحان، گوشی‌ها از دانش‌آموزها تحویل گرفته می‌شود ‌تا با آسودگی بیش‌تر امتحان بدهند. در این روزها، بارها دانش‌آموزها به من گفته‌اند: «وای چقدر گوشی! الآن قیمت کل این‌ها دویست سیصد میلیونی می‌شه. خانم، من جای شما بودم با این‌ گوشی‌ها فرار می‌کردم!» و من هم به این فکر می‌کنم: فرار با گوشی‌های موبایل! دنیای بچه‌ها چقدر عجیب و بامزه است. و خب خودمانیم، با دویست سیصد میلیون به کجا می‌توان فرار کرد؟!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!