اعضای شورای دانش‌آموزی مشخص شدند

انتخابات شورای دانش‌آموزی حال و هوای امروز مدرسه را حسابی تغییر داد! در حالی که دیوارهای حیاط با اطلاعیه‌های تبلیغاتی کاندیداها پر شده بودند، صندوق رأی به حیاط آورده شد تا دانش‌آموزان رأی خود را به صندوق بیندازند.

در انتخابات شورای دانش‌آموزی که دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد، در مجموع، ۹ نفر به عنوان اعضای شورا و ۳ نفر به عنوان اعضای علی‌البدل شناخته شدند. بر این اساس، در پایه‌ی هفتم آرمان وقاری با ۳۰ رأی نفر اول، باربد محمودی با ۲۱ رأی نفر دوم و علی رازقی با ۱۵ رأی نفر سوم شد. همچنین سید آرشا شهابی با ۱۱ رأی به عنوان عضو علی‌البدل شناخته شد.

در پایه‌ی هشتم امیرحسین عارف با ۱۶ رأی نفر اول، آرسام مختاری با ۹ رأی نفر دوم و سیدعلی رضوانی  با ۸ رأی نفر سوم شد. طاها نوکام نیز با ۷ رأی به عنوان عضو علی‌البدل شناخته شد.

همچنین در پایه‌ی نهم طاها رحیمی با ۲۵ رأی نفر اول، آتبین باقری با ۲۰ رأی نفر دوم و ارشیا فریدونی با ۲۰ رأی نفر سوم شد. امیرشایان شکوفه‌نژاد هم با ۱۲ رأی عضو علی‌البدل شد.

انتخابات شورای دانش‌آموزی در دبیرستان دوره‌ی اول خاتم ولنجک

انتخابات شورای دانش‌آموزی در دبیرستان دوره‌ی اول خاتم ولنجک

انتخابات شورای دانش‌آموزی در دبیرستان دوره‌ی اول خاتم ولنجک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!