گزارش کلاس‌های درس علوم و ریاضی؛ ۱۶ تا ۱۹ بهمن

از یک‌شنبه ۱۶ بهمن تا چهارشنبه ۱۹ بهمن در کلاس‌های ریاضی و علوم چه گذشت؟

ریاضی پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: تا پایان روابط بین پاره‌خط‌ها
تمرینات: –
آزمون هفتگی: –
خود ارزیابی: –

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: کاربرگ ۱ و ۲ فصل ۴ حل شود.
تمرینات: کاربرگ ۱ و ۲ فصل ۴ حل شود.
آزمون هفتگی:
خود ارزیابی:

ریاضی پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: اتمام مبحث مختصات و شروع فصل ۶ مثلث
تمرینات: کاربرگ‌های فصل ۵
آزمون هفتگی: مبحث مختصات و اعداد گویا
خود ارزیابی: –

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: اتمام فصل ۶
تمرینات: کاربرگ‌های فصل ۶ (۱ و ۲ و ۳)
آزمون هفتگی: –
خود ارزیابی : –

ریاضی پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: فصل هفتم تا انتهای جمع و تفریق اعداد گویا تا انتهای تقسیم
تمرینات: کاربرگ ۱ فصل ۷
آزمون هفتگی: از فصل‌های ۴ و ۵
خود ارزیابی: –

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: حل تمرین از کاربرگ‌ها/ شروع فصل ۸
تمرینات: کاربرگ‌های ۱ و ۲ و ۳ فصل ۷
آزمون هفتگی: –
خود ارزیابی: –

علوم پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: تدریس تا دمای تعادل و انتقال گرما
تمرینات: کاربرگ
آزمون هفتگی: –
خود ارزیابی: –

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: اتمام فصل و حل نمونه‌سؤالات
تمرینات: –
آزمون هفتگی: انرژی و تبدیل‌های آن/ گرما و بهینه‌سازی/ منابع ۸ و ۹ و ۱۰
خود ارزیابی: –

علوم پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: تا ابتدای تولید مثل جنسی + تدریس تا ابتدای آینه‌ها
تمرینات: کاربرگ ۱۲ و ۱۳ و ۱۴
آزمون هفتگی: –
خود ارزیابی: –

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: تولید مثل جنسی و حل تمرینات/ تکمیل فصل نور
تمرینات: کاربرگ اول فصل نور
آزمون هفتگی: فصل ۶ و ۷ و ۸
خود ارزیابی: –

علوم پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: تدریس تا ابتدای طبقه‌بندی گیاهان
تمرینات: انجام کاربرگ فصل گوناگونی جانوران ۱۰ و ۱۱
آزمون هفتگی: –
خود ارزیابی: –

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: طبقه‌بندی گیاهان و حل تمرینات
تمرینات: –
آزمون هفتگی: فصل ۱۰ و ۱۱ و ۱۲
خود ارزیابی: –

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!