امتحان مستمر ادبیات پایه‌ی هشتم + مباحث آزمون

دانش‌آموزان عزیز پایه‌ی هشتم، سلام.

امتحان مستمر ادبیات، دوشنبه اول اسفند برگزار خواهد شد.

امتحان از صفحه‌های ۹ تا ۱۶ و صفحه‌های ۵۱ تا ۵۸

شامل:

معنی و مفهوم شعر و متن

معنای کلمات

خودآزمایی

(از صفحات اعلام‌شده)

و نیز مبحث هسته و وابسته خواهد بود.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!