ارائه‌ی کارنامه‌ی پایان ترم پایه‌های هفتم، هشتم و نهم

والدین گرامی سلام.

کارنامه‌ی پایان‌ترم پایه‌ی هفتم فردا سه‌شنبه، ۲ اسفند، از ساعت ۸ تا ۱۶ ارائه خواهد شد.

لطفاً برای دریافت کارنامه به تسهیلگر آموزشی پایه‌ی هفتم جناب آقای حق‌خواه مراجعه کنید.

کارنامه‌ی پایان‌ترم پایه‌های هشتم و نهم نیز چهارشنبه ۳ اسفند، از ساعت ۸ تا ۱۵ تحویل داده خواهد شد.

والدین گرامی دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم برای دریافت کارنامه به کارگروه اجرایی مراجعه کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!