گزارش کلاس‌های علوم و ریاضی؛ ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند

از یک‌شنبه ۳۰ بهمن تا چهارشنبه ۳ اسفند در کلاس‌های ریاضی و علوم چه گذشت؟

 

 

ریاضی پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: فصل ۴ و آغاز فصل ۶

آزمون هفتگی: از هندسه‌ی فصل ۴ (برگزار شد)

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

تمرینات: کاربرگ ۵ و ۶ فصل ۵/ کاربرگ ۱ فصل ۶

آزمون هفتگی: کوئیز از فصل ۴ و ۶

 

ریاضی پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: فیثاغورت

تمرینات: کاربرگ‌های ۲ و ۳ فصل ۶

آزمون هفتگی: از فصل‌های مختصات و اعداد گویا

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

تمرینات: کاربرگ‌های ۱ و ۲ فصل ۸

 

ریاضی پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: تقسیم چندجمله‌ای‌ها

تمرینات: کاربرگ‌های ۲ و ۳ و فصل ۷

آزمون هفتگی: از فصل‌های ۵ و ۷

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: هندسه/ حجم و مساحت

تمرینات: کاربرگ‌های ۱ و ۲ فصل ۸

 

علوم پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: مبحث اندامک‌های سلولی

تمرینات: تا پایان کاربرگ ۹

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: حل کاربرگ و پایان فصل سلول

آزمون هفتگی: گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی، سلول و سازمان‌بندی

 

علوم پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: اتمام فصل تولید مثل/ اتمام آینه‌ها

تمرینات: تا پایان کاربرگ ۱۶

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: حل کاربرگ و شروع فصل کانی‌ها/ جمع‌بندی فصل نور

تمرینات: کاربرگ دوم فصل ویژگی‌های نور

آزمون هفتگی: تولید مثل و الفبای زیست فناوری + آینه‌ها

 

علوم پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: اتمام طبقه‌بندی گیاهان و حل کاربرگ‌ها

تمرینات: تا پایان کاربرگ ۱۴

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: شروع فصل جانوران بی‌مهره/ اتمام فشار

تمرینات: کاربرگ دوم فصل فشار

آزمون هفتگی: گوناگونی جانوران و طبقه‌بندی گیاهان + اصل پاسکال

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!