جلسه‌ی اولیا با دپارتمان ادبیات (ویژه‌ی پایه‌ی هفتم)

جلسه‌ی اولیا با دپارتمان ادبیات، ویژه‌ی پایه‌ی هفتم، دوشنبه ۸ اسفند، از ساعت ۸ تا ۹ در مدرسه برگزار خواهد شد.

در این جلسه جناب دکتر صابونچی درباره‌ی فرآیند تدوین کارنامه‌ی ارزیابی مهارتی فارسی (که همراه با کارنامه‌ی نمرات پایان‌ترم دریافت کردید) و چگونگی استفاده از این اطلاعات در جهت بهبود آموزش فرزندان‌مان توضیح خواهند داد.

همچنین با جناب آقای رضائی، دبیر درس لذت ریاضی آشنا خواهید شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!