گزارش کلاس‌های ریاضی و علوم؛ ۴ تا ۶ اردیبهشت

از دوشنبه ۴ اردیبهشت تا چهارشنبه ۶ اردیبهشت در کلاس‌های ریاضی و علوم چه گذشت؟

 

 

ریاضی پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: حل کاربرگ ۱ و ۲ و ۳ تکاپو

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: –

تمرینات: حل تکاپوی ۴ و ۵

آزمون هفتگی: از فصل ۶ و ۷

خود ارزیابی: –

 

ریاضی پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: مرور کتاب (تکاپوی ۱ و ۲ و ۳ و ۴)

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: تکاپوی ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹

تمرینات: –

آزمون هفتگی: از کل کتاب

خود ارزیابی: –

 

ریاضی پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: مرو کتاب (تکاپوی ۱ و ۲ و ۳)

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: تکاپوی ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸

تمرینات: –

آزمون هفتگی: از کل کتاب

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی هفتم

محتوای تدریس‌شده: اتمام فصل انتقال مواد

تمرینات: حل کاربرگ‌های فصل

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: آغاز فصل ۱۵

تمرینات: –

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

 

علوم پایه‌ی هشتم

محتوای تدریس‌شده: آغاز فصل چرخه‌ی سنگ‌ها، اتمام فصل شکست نور

تمرینات: کاربرگ اول فصل شکست نور

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: اتمام فصل چرخه‌ی سنگ‌ها، مرور نور

تمرینات: کاربرگ دوم فصل شکست نور

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

علوم پایه‌ی نهم

محتوای تدریس‌شده: اتمام فصل مهره‌داران

تمرینات: حل کاربرگ‌ها

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

فعالیت‌های هفته‌ی آتی

محتوای تدریس: شروع فصل ۱۵، اتمام قرقره‌ها

تمرینات: کاربرگ آخر فصل ماشین‌ها

آزمون هفتگی: –

خود ارزیابی: –

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!