اطلاعیه‌ی جلسه‌ی ارائه‌ی کارنامه‌ی ترم اول

والدین گرامی، سلام.

جلسه‌ی مدرسه با اولیا و ارائه‌ی کارنامه‌ی نیم‌سال اول چهارشنبه ۲۷ دی (ساعت ۱۴ ویژه‌ی پایه‌ی نهم) و چهارشنبه ۲ بهمن (ساعت ۱۲ ویژه‌ی پایه‌ی هفتم/ ساعت ۸ ویژه‌ی پایه‌ی هشتم) در مدرسه برگزار خواهد شد.

حضور شما در این جلسه همراه با دانش‌آموز عزیزمان ضروری است. همچنین در این روز می‌توانید با دبیران ملاقات داشته باشید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!