فرم نظرسنجی

نظر والدین درباره نحوه اداره امور‌ مدرسه و عملکرد معلمان و مربیان یکی از مهم‌ترین ملاک‌های بهبود مدارس می‌باشد. ما با چند سوال کوتاه می‌خواهیم اطمینان پیدا کنیم که خدمات مدرسه منطبق بر نیازهای شما است. تکمیل این پرسشنامه ۵ دقیقه زمان می‌برد. لطفا نظر خود را درباره عملکرد آقای مسعود کریمی (درس حل تمرین ریاضی) ، با پاسخ به سوالات با انتخاب گزینه ها (بسیار کم برای کمترین و بسیار زیاد برای بیشترین میزان رضایت) منعکس فرمایید. شایسته است در پاسخ دادن به سوالات به طور مستقیم از مشورت فرزندان خود استفاده نمایید.

 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم
 • بسیار زیادزیادنظری ندارمکمبسیارکم