یازدهم تجربی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم
9:10 - 7:50 10:50 - 9:30 12:30 - 11:10 14:30 – 13:15
شنبه فیزیک فیزیک زیست زیست
یک شنبه شیمی شیمی ریاضی مطالعه
دوشنبه زبان عربی فیزیک زبان عربی دینی
سه شنبه ادبیات فارسی ادبیات فارسی ریاضی ریاضی
چهارشنبه زیست زیست زبان انگلیسی مطالعه
پنج شنبه آزمون هفتگی     10:30 - 9
برای ورود به LMS اینجا را کلیک/لمس کنید