هم‌شاگردی
_

مجله هم‌شاگردی خاتم

خدا را شاکریم که توفیق خدمت‌گزاری در توسعه دانش و پرورش را برای تیم مجله هم‌شاگردی خاتم فراهم فرموده است.

مجله هم‌شاگردی خاتم به منظور توسعه علم و دانش راه اندازی شده و برای معرفی استعدادهای دانش آموزان و همچنین انتشار فعالیت‌های مدرسه آمادگی دارد.

ماموریت و چشم انداز مجله هم‌شاگردی خاتم

توسعه دانش و فراهم کردن شرایط ارتباطی بین دانش آموزان و اولیا و مربیان در فضایی شاد که تمامی ارکان این مجله با یاری و اجرای دانش آموزان اداره و اجرا می شود.

مجله هم‌شاگردی خاتم